Mājas lapa Zini savu klientu

Zini savu klientu

Līdzīgi kā citur pasaulē, bankas arī Latvijā īsteno principu "Zini savu klientu". Bankas darbā tas nozīmē ievērot likumā noteiktas procedūras un prasības, kas vērstas pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu. Ievērojot šo principu, bankai ir tiesības iegūt klienta izpētei nepieciešamo patieso informāciju un dokumentus, tajā skaitā par patiesajiem labuma guvējiem, klientu veiktajiem darījumiem, klientu un patieso labuma guvēju saimniecisko darbību, finansiālo stāvokli, naudas vai citu līdzekļu avotiem. Klients ir atbildīgs par nepatiesu ziņu sniegšanu saskaņā ar spēkā esošajiem LR likumiem.

Regulāra klientu datu atjaunošana

Ņemot vērā, ka dati par klientiem var mainīties, bankai nepieciešams regulāri atjaunot un uzturēt aktuālo informāciju par saviem klientiem. Saskaņā ar Latvijas Republikas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotajiem Klientu padziļinātās izpētes normatīvajiem noteikumiem, Bankai ir pienākums uzzināt no klientiem visu nepieciešamo informāciju, vajadzības gadījumā atkārtoti aicinot klientus aizpildīt speciālās aptaujas.

Klientu ērtībai banka aicina sniegt visu nepieciešamo informāciju par sevi, aizpildot klienta anketu Internetbankā.

Jebkura informācija par klientu ir konfidenciāla

Bankas pienākums ir garantēt klientu personas, kontu, noguldījumu un darījumu noslēpumu (Kredītiestāžu likuma 61.pants).

Ziņas par klientu un viņa darījumiem, kuras kredītiestāde iegūst, sniedzot finanšu pakalpojumus saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, ir neizpaužamas ziņas, kas nesatur valsts noslēpumu (Kredītiestāžu likuma 62.panta 5.daļa).

Šādas ziņas banka var sniegt tikai pašam klientam un to likumīgajiem pārstāvjiem, bet atsevišķos gadījumos, atbilstoši likuma prasībām, arī atsevišķām valsts institūcijām un amatpersonām, kas norādītas Kredītiestāžu likuma 63. pantā.

[ Izprintēt ]

Cenrādis
Stratēģijas maiņa
Darba dienās no 9:00 līdz 17:00
Avalehekülg EST RUS ENG