Mājas lapa Privātpersonām Par politiski nozīmīgu personu uzskatāma fiziska persona:

Par politiski nozīmīgu personu uzskatāma fiziska persona:

Ieņemamais amats

kura Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu;

Radniecība

kura ir šīs definīcijas 1.apakšpunktā norādīto personu vecāks, vecvecāks, mazbērns, brālis, māsa, laulātais vai viņam pielīdzināma persona, bērns vai 1.apakšpunktā noteiktās personas laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona. Persona par laulātajam pielīdzināmu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu;

Darījuma vai citas attiecības

ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona — persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar kādu no šīs definīcijas 1. apakšpunktā minētajām personām, vai kurai ar kādu no tām kopīgi pieder pamatkapitāls komercsabiedrībā, kā arī persona, kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par kuru ir zināms, ka tas faktiski izveidots šīs definīcijas 1.apakšpunktā minētās personas labā.

[ Izprintēt ]

Cenrādis
Stratēģijas maiņa
Darba dienās no 9:00 līdz 17:00
Avalehekülg EST RUS ENG