Mājas lapa Par banku Latvijas filiāles darbības izbeigšana

Latvijas filiāles darbības izbeigšana

2017.gada sākumā lielākā mazumtirgotāju grupa Igaunijā "Coop Eesti" ir iegādājusies Aktsiaselts Eesti Krediidipank lielāko daļu bankas akcijas un izvirzījusi jaunus stratēģiskus mērķus, kas tostarp paredz Aktsiaselts Eesti Krediidipank Latvijas filiāles darbības Latvijas Republikā izbeigšanu, koncentrējoties uz finanšu pakalpojumu sniegšanu Igaunijā.

Klientu apkalpošanas centrs

Klientu apkalpošanas centrs Krišjāņa Valdemāra ielā 21, Rīgā ir slēgts 2017.gada 15.jūnijā.

Norēķinu konts, Termiņnoguldījumi un krājkonts

Visi ar Klientiem noslēgtie līgumi (t.sk. noguldījuma līgumi; norēķinu konta apkalpošanas līgumi; individuālo seifu nomas līgumi un citi līgumi) uz 2017.gada 15.jūniju ir vienpusēji izbeigti.

Klientu norēķinu konti, kuru atlikums pēc 2017.gada 15.jūnija bija vienāds ar nulli, ir slēgti.

Klientu naudas līdzekļi, kas atradās norēķinu kontos un līdz 2017.gada 15.jūnijam netika pārskaitīti, ir nodoti pārvaldībā un apkalpošanā Igaunijas Republikā reģistrētajai bankai "Aktsiaselts Eesti Krediidipank".

No 2017.gada 15.jūnija visi finanšu pakalpojumi ir pieejami Igaunijas Republikā reģistrētajā bankā "Aktsiaselts Eesti Krediidipank".

Kredīts

Klientu (fizisku personu) kredītsaistības pret Filiāli ir cedētas Latvijas Republikā reģistrētajai bankai "Baltikums Bank AS". Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar "Baltikums Bank" AS kredītu projektu vadītāju Irinu Ņikitinu, epasts: Irina.Nikitina@blueorangebank.com, tālruņa numurs +371 67031488.

Individuālais seifs

Ja Klientam ar Filiāli bija noslēgts Līgums par individuālā seifa nomu, un seifa saturs netika izņemts līdz 2017.gada 31.maijam. Filiāle, saskaņā ar Individuālo seifu nomas noteikumiem bez Klienta klātbūtnes un piekrišanas Filiāles izveidotas komisijas un zvērināta tiesu izpildītāja klātbūtnē atvēra seifu piespiedu kārtībā un izņēma tajā esošo saturu, fiksējot minētos faktus. Seifu saturs tiks uzglabāts trīs mēnešus un pēc termiņa iztecējuma realizēts par brīvu cenu.

Informācija

Informējam, ka līdz 2017.gada 30.augustam būs iespējams saņemt konsultācijas Cēsu ielā 31 k-3, Rīgā, iepriekš piesakot vizīti pa tālruni +371 67775888 vai rakstot uz e-pastu: info@ekp.lv. Par darbībām pēc 2017.gada 30.augusta informācija būs pieejama Filiāles mājas lapā www.ekp.lv.

Mēs vēlreiz vēlamies izteikt pateicību par izrādīto uzticību Bankai mūsu sadarbības laikā un vēlamies atvainoties par sagādātajām neērtībām.

Aktsiaselts Eesti Krediidipank Latvijas filiāle

[ Izprintēt ]

Cenrādis
Stratēģijas maiņa
Darba dienās no 9:00 līdz 17:00
Avalehekülg EST RUS ENG